12,5 °C

Rècords

Davis Vantage Pro2 Plus 24H Fan
Registres de temperatura
2021 Tots els temps
Temperatura més alta 41,7 °C 41,7 °C
Temperatura més baixa 2,9 °C 2,9 °C
Temperatura aparent més alta 43,2 °C 43,2 °C
Temperatura aparent més baixa -2,2 °C -2,2 °C
Índex de calor més alt 43,6 °C 43,6 °C
Sensació de fred més baixa 1,3 °C 1,3 °C
Rang de temperatura diari més llarg 17,6 °C
(Min: 24,1 °C - Max: 41,7 °C )
17,6 °C
(Min: 24,1 °C - Max: 41,7 °C )
Rang de temperatura diari més curt 0,2 °C
(Min: 15 °C - Max: 15,2 °C )
0,2 °C
(Min: 15 °C - Max: 15,2 °C )
Registres del vent
2021 Tots els temps
Ratxa de vent més forta 68 km/h 68 km/h
Distància de vent diària més llarga 337,4 km 337,4 km
Registres de precipitacions
2021 Tots els temps
Precipitació diària més alta 52,6 mm 52,6 mm
Intensitat de pluja diària més alta 167,0 mm/h 167,0 mm/h
Mes amb precipitacions totals més altes 95 mm abril 95 mm abril, 2021
Precipitacions totals per 408,2 mm 2021 408,2 mm 2021
Dies consecutius amb pluja 5 dies fins el 5 dies
Dies consecutius sense pluja 38 dies fins el 38 dies
Registres humitat
2021 Tots els temps
Màxima d'humitat 95% 95%
Mínima d'humitat 7% 7%
Màxim punt de rosada 25,2 °C 25,2 °C
Mínim punt de rosada -8,4 °C -8,4 °C
Registres pressió relativa
2021 Tots els temps
Màxima pressió relativa 1035,6 hPa 1035,6 hPa
Mínima pressió relativa 1000,7 hPa 1000,7 hPa
Registres dades solars
2021 Tots els temps
Màxima radiació solar 1209 W/m² 1209 W/m²
Màxim índex UV 9,7 9,7